Manifesto

Við berum sameiginlega ábyrgð á velferð hvers annars. Við eigum að tryggja jafnan rétt og jöfn tækifæri og berjast gegn ójöfnuði. Undir kostnaðinum stendur samkeppnishæft atvinnulíf, verðmætasköpun, hagkerfi nýsköpunar og athafnafrelsi með ábyrgð. Á hinn bóginn er almennt velferðarkerfi og góð almenn menntun undirstaða farsæls atvinnulífs.

Þetta er kjarni norræna velferðarsamfélaga og verður ekki í sundur slitið.

Öll opinber heilbrigðisþjónusta á að vera ókeypis

Það er dýrt að veikjast og við hvorki eigum né þurfum að láta veikt fólk borga. Við hin eigum að hjálpa til. Eflum heilsugæsluna, byggjum nýjan spítala og aukum aðstoð við aldraða og öryrkja.

Jöfnum byrðarnar

Hækkum skatta á ríkasta prósentið og lækkum skatta á venjulegt fólk. Ríkasta prósentið á miklar eignir og t.d. helming allra fjármagnstekna og auður þess hefur vaxið mjög mikið. Þetta fólk hefur efni á að leggja mun meira til samfélagsins. Ójöfnuður er ein helsta ógn okkar tíma, og það er mikilvægt að halda í samfélagssáttmálann.

Auka þarf stuðning við unga fólkið á húsnæðismarkaði

Skoða þarf hvort fyrstu kaupendur fái 3-5 milljón króna vaxtalausa aðstoð við íbúðakaup. Ríkið eignast hlutdeild í íbúðinni sem afhendist aftur til baka þegar íbúðin er seld. Hjálpa verður ungu fólki að taka fyrsta skrefið enda eru okurvextir íslensku krónunnar ekki boðlegir. Samtímis þarf að byggja upp öflugra leiguhúsnæði enda mikilvægt að hafa góðan leigumarkað þar sem fólk getur búið við öryggi og sanngjarna leigu.

Útboð á nýtingu auðlinda

Þjóðin á rétt á hlutdeild í verðmætum hafsins. Hluti kvótans á að fara í útboð á hverju ári. Þannig fær þjóðin hlutdeild í arði auðlindar en útgerðin býr við rekstraröryggi og auðlindagjaldið verður eðlilegt. Auðlindaarður renni að hluta aftur til byggðanna til að fjármagna grunngerð, til dæmis veg- og nettengingar, og þjónustu. Þannig verður loksins alvöru byggðastefna á Íslandi.

Frá Alþingi til almennings

Við viljum opið lýðræði og aukna þátttöku almennings í ákvarðanatöku. Þjóðaratkvæðagreiðslur um stóru málin – t.d. ESB og auðlindir. Höldum áfram að skrifa stjórnarskrá byggða á tillögum stjórnlagaráðs.  Almenningur þarf að skrifa þetta plagg – ekki stjórnmálamenn. 15% flokksmanna Samfylkingar geti krafist atkvæðagreiðslu um afstöðu flokksins til mála sem eru fyrir þinginu. Ráðherrar eiga að víkja af þingi.

.

Aðgerða er löngu þörf í ferðaþjónustu

Nú þarf uppbyggingu innviða og betri stýringu svo við glötum ekki orðspori og sérstöðu.  Tekjur af ferðamönnum þurfa að verða eftir í heimabyggð. Náttúran er auðlind sem ber að umgangast af virðingu og umhverfismál eru orðin atvinnumál. Við þurfum við markvissa sókn í náttúruvernd til að verjast ágangi og tryggja sjálfbærni.  Þjóðgarð á að reisa á miðhálendinu og millilandaflug á að taka upp á Akureyri og Egilsstöðum.